Jante Schmidt promoveert aan de Universiteit voor Humanistiek op ‘Hoe maak je sociaal beleid daadwerkelijk menswaardiger?’

Steeds meer steden verklaren zichzelf tot mensenrechtensteden. Menselijke waardigheid staat daarin centraal. Maar wat hebben gewone burgers daaraan? In haar promotieonderzoek laat Jante Schmidt zien wat menselijke waardigheid betekent voor kwetsbare inwoners van mensenrechtenstad Utrecht. Ze presenteert een hulpmiddel waarmee aandacht voor waardigheid in professionele praktijken concreet kan worden gemaakt. Op 31 januari verdedigde ze haar proefschrift The Dignity Circle. Towards a non-ideal approach of social dignity in the context of marginalisation and care aan de Universiteit voor Humanistiek.

Voor meer informatie kijk op de website van de UvH:
Hoe maak je sociaal beleid daadwerkelijk menswaardiger? – Universiteit voor Humanistiek (uvh.nl)

Wil je meer weten over ‘The Dignity Circle’? Kijk dan het volgende filmpje:

terug naar boven