Happy Mensenrechtendag!

Mensenrechtenvlag, het is een vlag waarin alles wat we als mensen delen verwerkt is: de zon, water en de aarde en ook DNA. We gaan deze vlag in Utrecht hijsen voor Internationale Mensenrechtendag 2020.
Mensenrechtenvlag voor het Stadskantoor in Utrecht. Deze is vandaag officieel gehesen voor Mensenrechtendag.
Mensenrechtenvlag voor het Stadskantoor

Nou, hij hangt! Vanochtend heeft wethouder Linda Voortman samen met de directrice van Art.1 Midden Nederland Bernice Calmes de mensenrechtenvlag officieel gehesen! De vlag is een initiatief van het antidiscriminatiebureau Tûmba en wordt in heel Nederland gehesen. Normaal vieren we Mensenrechtendag met een samenkomst van de organisaties van de Utrechtse Mensenrechtencoalitie en geïnteresseerden maar dit jaar moesten we het door het coronavirus iets kleiner vieren.

Waarom wordt de Mensenrechtenvlag vandaag gehesen?

Na de Tweede Wereldoorlog besloten een groot aantal landen dat ze wilden voorkomen dat er ooit nog zo iets verschrikkelijks kon gebeuren. Ze richtten de Verenigde Naties op met het idee om de samenwerking tussen landen te bevorderen bij, onder andere het bewaren van de vrede. Er bestond ook het idee om de rechten van elk mens te waarborgen in een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze werd op 10 december 1948 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Daarom vieren we vanaf dat jaar elk jaar op 10 december de Internationale Mensenrechtendag.

Wat gebeurt er nog meer vandaag?

In Utrecht verschijnt vandaag ook de rapportage ‘Mensenrechten en de maatregelen tegen het coronavirus’ van het anti-discriminatiebureau Art.1 Midden Nederland. De coronamaatregelen hebben het dagelijks leven van veel inwoners in grote mate beïnvloed. Dit betekent dat veel vrijheden werden ingeperkt en in sommige gevallen kwamen mensenrechten in het geding. Denk aan het recht op arbeid, toegankelijkheid van medische voorzieningen, gelijke behandeling en op het recht op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Art.1 Midden Nederland onderzocht hoe verschillende (kwetsbare) groepen in de samenleving zijn geraakt door de coronamaatregelen. Zo maakte de maatregel om mensen te verplichten met een winkelwagentje de supermarkt in te gaan, het onmogelijk voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel, rollator of scootmobiel om zelfstandig hun boodschappen te doen. En werden stellen van gelijk geslacht er regelmatiger op gewezen dat zij afstand moesten houden, terwijl zij tot hetzelfde huishouden behoren.
Het onderzoek gaat in op vijf categorieën: onderwijs, arbeidsmarkt, LHBTI+-personen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking. Op basis van het onderzoek zijn problemen en verbeterpunten aan het licht gekomen, waaraan de komende tijd gewerkt wordt in Utrecht.

Verder stuurt Utrecht vandaag samen met andere G4-steden Amsterdam, Den Haag en initiatiefnemer Rotterdam een Kamerbrief over het versterken van de aanpak van discriminatie en racisme naar de betreffende bewindspersonen en Kamerleden. Al met al een goede viering van Mensenrechtendag 2020 dus!

Door: Annemarie Voortman

Mensenrechten

terug naar boven