Rapportage 2 (mei): Corona en Mensenrechten in Nederland

mensenrechten nederland, vrouw in een kamer met gordijnen, ze leunt over een meisje heen dat erg op haar lijkt, haar dochter, ze zit achter een laptop haar huiswerk te maken en haar moeder helpt haar, human rights nederland

Art.1 Midden Nederland brengt elke maand rapportage uit over de stand van de mensenrechten in de gemeente Utrecht in tijden van de coronacrisis. Het is vooral cruciaal om in tijden van crisis de mensenrechten in Nederland in de gaten te houden. Met hun maandelijkse rapportage houden ze de vinger aan de pols van de mensenrechten in Gemeente Utrecht. Je kunt hierboven het rapport van mei downloaden (en hier het rapport van april). Hieronder een samenvatting van Rappotage 2

Een aantal belangrijke punten zijn:
Het Utrechtse Onderwijs maakt zich ontzettend zorgen over het grote lerarentekort. Er is ruim 15 miljoen euro van het Rijk gevraagd om de lerarentekorten aan te pakken.

90% van de leidinggevenden op basisscholen geeft aan dat ze geen of nauwelijks achterstand hebben gesignaleerd bij hun leerlingen, volgens de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders).

Er zijn zorgen over een vergroot verschil in onderwijsniveau en -achterstand tussen gezinnen en scholen.

In maart zijn er in Utrecht zo’n 800 vrijwilligers gekoppeld aan leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs die extra steun nodig hadden met taal en huiswerk in het thuisonderwijs.

Uiteindelijk zijn alle leerlingen waarmee scholen geen contact konden krijgen geïdentificeerd. Het bleek vaak om miscommunicatie te gaan, bijvoorbeeld omdat de gezinnen nog niet goed genoeg Nederlands konden.

Art. 1 MN is blij dat de Hogeschool Utrecht haar gebouwen beperkt heeft opengesteld voor leerlingen die thuis niet kunnen studeren.

Er zijn veel zorgen over de studievoortgang van de studenten omdat duizenden stagiairs, vooral uit de meer praktische beroepsgroepen al weken thuis zitten zonder dat zij hun stage kunnen voortzetten.

Er is nog veel financiële druk op studenten en het is niet duidelijk of zij financiële compensatie kunnen krijgen.

Volgens de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure staan wegens de gevolgen van de coronacrisis 10.000 banen in de stad onder druk, en niet alleen maar in de horeca- of cultuursector.

Wethouder Klaas Verschuure maakt zich ook zorgen over de Utrechtse economie. Hij schat in dat er een economische krimp van 8 procent met langzaam herstel zal komen.

Veel LHBTI-personen missen de ontmoetingsmogelijkheden, vooral mensen die zich in een thuissituatie bevinden waar zij niet zichzelf kunnen zijn. Er zijn vanuit verschillende belangenorganisaties initiatieven gestart om online bijeen te komen, en de organisaties merken dan dat er duidelijk signalen zijn van eenzaamheid.

Omdat alle non-urgente zorg is stopgezet is het niet mogelijk om bij de GGD te testen op SOA’s en het heeft effect op de behandeling van mensen in een medisch transitietraject.

Belangenorganisatie Ieder(in) stelt voorop dat bij alle plannen rekening wordt gehouden met de rechten en positie van mensen met een beperking, uit de tot nu toe gepresenteerde plannen s gebleken dat in het beleid omtrent versoepeling niet iedereen op gelijkwaardige wijze wordt vertegenwoordigd.

Door: Annemarie Voortman

Discriminatie Educatie Eenzaamheid LHBT Mensenrechten Onderzoek

terug naar boven