Internationale Dag tegen Racisme: Wat doet Utrecht?

Ubuntu Voetbal Racisme

Door: Annemarie Voortman

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme. Aanleiding voor deze dag waren demonstraties tegen pasjeswetten, op 21 maart 1960, in het Zuid Afrika van Apartheid. Deze vreedzame demonstraties eindigden in een bloedbad.
Volgens de VN verspreiden en groeien racistische extremistische bewegingen anno nu, in verschillende delen van de wereld. Ze voeden racisme, vreemdelingenhaat en intolerantie, met vaak als doelwit migranten, vluchtelingen en mensen van Afrikaanse afkomst.
Hoe zit dit eigenlijk in Utrecht? Veruit de meeste meldingen van discriminatie die in 2017 binnenkwamen in Utrecht, waren meldingen van discriminatie op gebied van ras. Maar, voordat je plannen begint te maken om te verhuizen: er zijn in Utrecht ontzettend veel organisaties die werken aan een wereld met minder discriminatie!

Een greep uit de organisaties in Utrecht die mensen nader tot elkaar proberen te brengen:

Villa Vrede

Villa Vrede biedt mensen zonder verblijfsvergunning een plek bieden waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Villa Vrede wordt voor en vooral door de doelgroep ontwikkeld. Door activiteiten, trainingen, voorlichting kunnen deze mensen zich verder ontplooien en zal Villa Vrede blijven uitgroeien tot een plek waar iedere vluchteling zich welkom mag voelen.

Villa Vrede Ongedocumenteerden Racisme
Villa Vrede

Taal Doet Meer

Taal Doet Meer zorgt er al ruim 30 jaar met zo’n 900 vrijwilligers per jaar voor dat nieuwe, anderstalige Utrechters – jong en oud – kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij een rode draad in hun werk. Taal is immers nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, met een computer te werken of je huiswerk te maken. Ze stimuleren anderstalige Utrechters om te leren en maken onderlinge ontmoetingen tussen Utrechters mogelijk. Hun motto is dan ook “Taal verbindt Utrechters en wij verbinden Utrechters met taal!”

Ubuntu Huis

Het Ubuntuhuis is een kleinschalig buurthuis, waar mensen werken en welkom zijn die te maken hebben (gehad) met dakloosheid, armoede en sociaal isolement.

Stichting New Neighbours

Community van Utrechters die nieuwkomers helpt zich thuis te voelen in de samenleving en een sociaal netwerk op te bouwen.

Stichting Toevlucht

Toevlucht is een opvang voor ongedocumenteerde mannen in Utrecht. Ze zijn gestart in december 2013 omdat er voor ongedocumenteerde mannen geen slaapplaats was in de winter. Na een demonstratie in mei 2014 op het stadhuisplein heeft de gemeente Utrecht haar steun toegezegd. Ze zijn nu verhuisd naar een locatie van het Leger des Heils. Toevlucht blijft, zo lang dat nodig is en mogelijk blijft, opvang bieden aan deze mannen zonder andere verblijfsmogelijkheden.

UAF (Stichting voor Vluchtelingen Studenten)

Sinds 1948 steunt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan op niveau. Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. Wist je bijvoorbeeld dat de vader van D66-politicus Boris Dittrich bij de eerste groep studenten zat die afstudeerden met deze beurs?

UAF racisme
Eerste studenten van UAF.

InclusiveWorks

Inclusive Works investeert actief in het creëren van meer inclusieve samenlevingen. Ze doen dit door organisaties te adviseren diversiteit in hun dagelijkse werk op te nemen en in te bedden. Door projecten te ontwikkelen en uit te voeren die bijdragen aan het bouwen van duurzame verbindingen tussen individuen en groepen in de samenleving. En door evaluaties uit te voeren van hun eigen werk, en van de initiatieven van anderen.

Huize Agnes

Huize Agnes is een veilige plek waar de vrouwen zich geen zorgen hoeven te maken over hun volgende maaltijd of slaapplaats, zodat ze – in elk geval zes maanden – in alle rust kunnen nadenken over hun toekomst. Er is goed contact met instanties die hen kunnen helpen bij het verkrijgen van een verblijfsstatus, terugkeer naar hun land van herkomst of her-emigratie naar een ander land.

Stichting Eet Mee!

Al tien jaar verbindt vrijwilligersorganisatie Stichting Eet Mee!, mensen in de regio Utrecht. Ze matchen gasten en eet-adressen en laten hen samen eten bij de gastvrouw of -h

eer thuis. Op deze manier maken hun deelnemers een praatje met buurtgenoten die ze normaal nooit spreken, leren ze nieuwe culturen kennen of helpen ze anderen aan sociale contacten. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd en achtergrond. Ze besteden extra aandacht aan vluchtelingen, studenten en ouderen.

New Neighbours Tegen Racisme
New Neighbours.

Voor wie actief wil mee doen met de Internationale Dag tegen Racisme is er een evenement in het Ubuntu Huis, in samenwerking met Utrecht in Dialoog! Op 22 maart is er een Ubuntu-gesprek over het onderwerp racisme. Het Ubuntugesprek is een dialoogmethode die door Nederlandse trainers is ontwikkeld vanuit hun Afrikaanse Ubuntu-inspiratie. In een groep draagt iedereen bij aan het ontdekken van groepswijsheid over een vraagstuk. Niet vanuit abstracte ideeën maar vanuit persoonlijke levenservaring en geschiedenis. Na het gesprek gaat de groep met verbindende collectieve wijsheid uit elkaar. Meld je aan en leer van elkaar!

Bronnen:

  • http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/
  • https://www.art1middennederland.nl/21032019-internationale-dag-tegen-racisme-en-discriminatie/
  • https://www.duic.nl/algemeen/toename-van-aantal-gemelde-incidenten-van-discriminatie-voor-groot-deel-dankzij-club/

Discriminatie Inclusie Kwetsbare mensen Mensenrechten

terug naar boven