Mensenrechten onder druk

corona crisis mensenrechten, onze organisaties vertellen waar zij zien dat de gevaren is voor het schenden van mensenrechten tijdens coronalockdown, de afbeelding is van een dakloze man die op een stretcher ligt, er ligt een felgele filter over de foto

In tijden van crisis gebeurt het vaak dat mensenrechten geschonden worden. De organisaties in onze coalitie proberen elk op hun eigen manier een vinger aan de pols te houden en mensen bij te staan.

Coronamaatregelen en civil society wereldwijd

De maatregelen van regeringen om het coronavirus te bestrijden verstoren de civil society wereldwijd. Omdat mensen thuis moeten blijven en afstand moeten houden kunnen ze elkaar niet meer ontmoeten, organiseren en verdedigen. Veel maatschappelijke organisaties moeten hun activiteiten opschorten of hun werk naar de online-wereld verplaatsen.
In sommige landen grijpen politieke leiders de kans om censuur op te leggen en staatstoezicht uit te breiden. Lees de volledige analyse van de wereldwijde civil society en hun kansen en mogelijkheden in deze tijd op de websitevan Oxfam Novib.

Totalitaire surveillance of empowerment van de burger?

We kunnen het ons nu bijna niet voorstellen maar hoe gaat de wereld eruit zien ná de coronacrisis? Yuval Noah Harari, Israëlisch historicus en futuroloog ziet dat in deze tijd van crisis hele landen als proefkonijnen worden gebruikt: wat gebeurt er als iedereen opeens thuis werkt? Waardoor het mogelijk is compleet te monitoren wat iedereen de hele tijd doet!

Volgens hem hebben machthebbers deze tijd twee opties: totalitaire surveillance of burger-empowerment. Lees zijn artikel in het FD hier.

In hoeverre mogen mensenrechten ingeperkt worden?

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken worden veel rechten beperkt, zoals het recht op samenscholing en bewegingsvrijheid. Is de inperking van rechten in crisistijden toegestaan onder internationale mensenrechtenwetgeving? En hoe ver mag het gaan? Lees de analyse van het College van de Rechten van de Mens hier.

Racisme en het coronavirus

Alleen samen kunnen we het coronavirus verslaan. Maar wie bedoelen we als we ‘wij samen’ zeggen?
Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College van de Rechten van de Mens, zegt in een interview, dat we juist in deze tijd duidelijk gaan zien en voelen hoe racistisch Nederland wel of niet is. Lees hier het interview.

Door: Annemarie Voortman

Coronacrisis Mensenrechten

terug naar boven