Utrecht in Dialoog

Vier 100 jaar Vrouwenkiesrecht met ons mee!

Precies 100 jaar na de invoering van het Vrouwenkiesrecht nodigen Utrecht in Dialoog, Gemeente Utrecht en de Mensenrechtencoalitie u van harte uit voor de viering van 100 jaar Kiesrecht voor iedereen.

Programma

13:00 uur Onthulling gevelsteen door burgemeester Jan van Zanen
13:15 uur Welkom door Sophie Schers (raadslid GroenLinks) en Hester Assen (raadslid PvdA) en inleiding op de dialoogtafels.
13:30 uur Met elkaar in gesprek over kiesrecht en gelijke rechten aan dialoogtafels
15:15 uur Napraten met muziek, hapje en drankje
16:00 uur Einde programm

Wilt u meteen aanmelden? Ga dan naar de website van Utrecht in Dialoog
Waarom vieren we dit op 27 september?

Portret waarin wordt opgeroepen tot vrouwenkiesrecht. 
Vrouwenkiesrecht, 100 jaar vrouwenkiesrecht, vrouwenkiesrecht 100 jaar, vereniging voor vrouwenkiesrecht, mensenrechten, wat zijn mensenrechten, vrouwen, wk vrouwen 2019 NOS,

Op 27 september 1919 vierde de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht de invoering van het Algemeen Vrouwenkiesrecht. Dr. Aletta H. Jacobs opende de bijeenkomst met een prachtig betoog, waar die middag waarschijnlijk lang over is gesproken.

Openingswoord   van   Dr.  Aletta   H.  Jacobs  op  de Feestelijke bijeenkomst, Zaterdagmiddag den 27sten September 1919,  in  het  Concertgebouw   te  A’dam.
Met   een   voldaan   gevoel   mag   de   Vereeniging   voor  Vrouwen- kiesrecht  heden  feestvieren,  nu  ook  in  ons  land  de  tegenstand zich eindelijk  gewonnen  heeft gegeven en het Algemeen Vrouwenkiesrecht is  ingevoerd. Wel   was   het   een  harde  strijd  dien  wij  er  _voor  hebben  moeten strijden,   maar   de inzet  was  den  strijd  waard.  Want  de  invoering van   Vrouwenkiesrecht,  hoe doodkalm die ook   door  de  pers,  de regeering,   de   politieke   partijen,   ja  zelfs  door  de  vrouwen  is  opgenomen,   zal   toch   blijken   van  groots  historische  beteekenis  voor ons land   te  zijn  en  zal  tot  gevolg  hebben  een  heele  ommekeer  _in het   leven   der   vrouwen   en   in  hare  maatschappelijke  en  politieke beteekenis. (….)  Lees hier de volledige tekst van de speech

Mensenrechten Samenleving Vrouwenrechten

terug naar boven