Colour Kitchen; Ieder(in); Emmaus; NCB; Art. 1 Midden-Nederland

Voorjaarsnota van de Gemeente Utrecht bekend

Het college van Gemeente Utrecht heeft de voorjaarsnota van 2019 bekend gemaakt.šŸ“ˆ Dit vertelt ons wat zij zien als de financiĆ«le prioriteiten van Utrecht. Naast een integraal veiligheidsplan en een sterker MBO in Utrecht, willen ze zich ook focussen op de ondersteuning van de groep mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit past ook bij de participatiewet van de Nederlandse overheid: deze wet biedt ondersteuning voor iedereen die niet zo makkelijk een plekje op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De gemeente Utrecht wil deze afstand verkleinen door intensieve en persoonlijke begeleiding te financieren, naast het creĆ«ren van passende banen, scholing en het tegengaan van vooroordelen. In Utrecht wordt er al veel gedaan aan inclusie op de arbeidsmarkt. Wil je weten wat allemaal? Of zou je graag werk vinden rondom dit onderwerp? Een greep uit de organisaties:

Meisje aan desk, handen in het haar participatiewet, wajonguitkering, participatie, bijstand, sociaal domein

The Colour Kitchen is een keten van restaurants die jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt opleid in de horeca en vervolgens een werkplek verschaft.

Art.1 Midden Nederland geeft cursussen aan werkgevers waarbij ze bedrijven helpen om beter om te gaan met een divers kandidatenbestand en om om te gaan met een divers team.

De Emmaus in Utrecht vangt mensen uit een probleemsituatie op, met name dak- en thuislozen, en biedt hen de mogelijkheid hun leven weer op te bouwen. Doordat de Emmaus tweedehands spullen verkoopt zijn ze financieel onafhankelijk om hun werk uit te voeren.

Ieder(in) heeft als Ć©Ć©n van hun thema’s ook werk op de agenda staan, omdat werk vaak de sleutel is tot inclusie in de samenleving volgens hen. Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte.

NCB heeft verschillende projecten voor mensen die weer willen werken na een tijd van de arbeidsmarkt te zijn geweest en voor nieuwe Nederlanders.

Beperking/toegankelijkheid Inclusie Samenleving Werk

terug naar boven