"We begeleiden met een lange adem en laten mensen pas los als dat echt kan"

Tussenvoorziening

Begeleid wonen project van de Tussenvoorziening is zo succesvol dat het wordt uitgebreid!

Stichting de Tussenvoorziening is één van de initiatiefnemers van het begeleid wonen project Housing First. Dit project draait een onderdeel van het begeleidingsproject van daklozen om: traditioneel gezien moeten daklozen zich eerst ‘goed gedragen’ voordat ze in aanmerking komen voor een huis. Maar vaak bleek dat mensen dit niet volhielden en nadat ze in aanmerking kwamen voor een huis, weer terugvielen in dakloosheid. Housing First draait dit nu juist om: mensen krijgen eerst een huis en dan de juiste begeleiding. De terugval naar dakloosheid is veel kleiner bij deze aanpak. Het project is zelfs zo succesvol dat nu de gemeente Amersfoort het project gaat uitbreiden. In mei 2018 zijn ze gestart en kregen 12 mensen de mogelijkheid om in een zelfstandige woning te wonen, nu wordt dat uitgebreid tot 25 mensen. Het project is bedoeld voor mannen en vrouwen die ouder dan 23 jaar zijn en een (langdurige) geschiedenis van hulpverlening kennen. Er zijn 3 basisvoorwaarden waar ze aan moeten voldoen. De Tussenvoorziening zegt zelf op haar site dat ze met een lange adem begeleiden en de mensen pas loslaten als dat echt kan. Voor meer informatie over dit project ga naar de site van de Tussenvoorziening of De Stad Amersfoort.

Armoede Daklozen Kwetsbare mensen

terug naar boven