Utrechters Schuldenvrij: Wat doet de gemeente hieraan? En bij welke organisaties kan je aankloppen?

Utrechters Schuldenvrij: Persoon zit op straat en pakt eten uit een mand met haar handen.

Deze maand heeft de gemeente Utrecht haar actieagenda Utrechters Schuldenvrij gelanceerd. De acties die zij de komende jaren willen uitvoeren zijn het lanceren van het digitale Huishoudboekje, ervaringsdeskundigen inhuren om mensen te ondersteunen en de gemeente wil samenwerken met werkgevers in de stad om werknemers met schulden sneller te kunnen ondersteunen. Voordat dit programma werd opgesteld heeft de gemeente een gesprek georganiseerd met de titel “Utrecht Schuldenvrij”. Maar waarom wil de gemeente zich eigenlijk inzetten voor een stad zonder schulden? Volgens wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen) kunnen problematische schulden leiden tot armoede, sociale uitsluiting, stress en andere gezondheidsproblemen bij volwassenen en kinderen.

Als je schulden hebt, waar kan je dan eigenlijk terecht in Utrecht? Gelukkig op heel veel plaatsen! Hieronder volgt een greep uit de vele organisaties in Utrecht waar mensen met schulden en/of armoede terecht kunnen.

Stichting de Burcht
Deze stichting heeft een kringloopwinkel en biedt armenzorg.

De voedselbank Utrecht
De voedselbanken zorgen er iedere week voor dat zij voedselpakketten uit kunnen geven aan gezinnen die in financiële nood zijn geraakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van voedsel dat door onder andere producenten en supermarkten gratis ter beschikking wordt gesteld. Dus de voedselbank zorgt niet alleen voor voedselpakketten maar gaat ook voedselverspilling tegen!

Het Leger des Heils – Korps Utrecht

Het Legers des Heils helpt al 130 jaar de Utrechters. Er zijn verschillender activiteiten: er wordt gebreid voor het goede doel, elke woensdag en donderdag kunnen kunnen voor €2 lunchen en je kan leren naaien voor €2 per les.

Singelzicht

Singelzicht aan de Wittevrouwenkade 1 te Utrecht, biedt zorg aan jongeren van 17 tot 23 jaar. Je kunt je bij Singelzicht aanmelden wanneer je geen (veilig) onderdak hebt en/of andere problemen hebt. Je hebt een eigen kamer, iedere dag wordt er vers gekookt en de medewerkers van Singelzicht helpen je bij het oppakken van een nuttige dagbesteding, behandeling of problemen met je financiën.

Leergeld Utrecht
Leergeld Utrecht is een stichting die kinderen financieel ondersteunt, zodat zij kunnen meedoen aan school-, sport en cultuuractiviteiten.

Hun missie is om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen! Volgens hen mag de kleine beurs van ouders mag geen reden voor sociale uitsluiting van de kinderen.

Zij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten die buiten de U-pas vallen. Door ondersteuning van Leergeld kunnen kinderen mee op schoolreis, hun zwemdiploma halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen ze regelmatig bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een (tweedehands) fiets. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.

terug naar boven