Nieuwe Utrechters worden vanaf dag één gestimuleerd en geholpen om mee te doen

Nieuwe Utrechters, integratie, mensen dansen in een kring, mensen van verschillende afkomsten
Plan Einstein.

De gemeente Utrecht wil graag dat asielzoekers die naar Utrecht komen al vanaf dag één mee kunnen doen. Daarnaast zorgen ze voor 3 jaar lang maatschappelijke begeleiding, om er zeker van te zijn dat nieuwe Utrechters sociaal en maatschappelijk volwaardig mee kunnen doen. Het concrete doel is dat in 2021 alle nieuwkomers zich kunnen ontplooien en zelfstandig hun leven kunnen inrichten.

Een voorbeeld van dit beleid is bijvoorbeeld Plan Einstein waar asielaanvragers al vanaf het begin cursussen konden volgen en samenleefden met buurtgenoten, zodat zij meteen kennis maakten met de buurt. Dit project wordt nu voortgezet aan de Joseph Haydnlaan waar het nieuwe Plan Einstein wordt uitgevoerd.

Nu al werkt de Gemeente Utrecht samen met Vluchtelingenwerk om een brede intake te kunnen doen met nieuwkomers. In deze intake wordt gevraagd naar taalniveau, werkervaring, gezondheid, opleiding, talenten en kwaliteiten. Op deze manier wordt er een persoonlijk plan gemaakt voor de nieuwkomer. Daarnaast beingt Utrecht met een pilot inburgering waarbij er integrale leer-werktrajecten zijn in de bouw, horeca en zorg.

De gemeente zet nu vaart achter dit beleid, maar er wordt al heel lang veel door Utrechters voor Utrechters gedaan. Bijvoorbeeld door deze organisaties:

Catching Cultures Orchestra
Een orkest waar nieuwe Utrechters worden verwelkomd en muziek verbindt.

Stichting Eet Mee!
Geef je op en eet gezellig mee met andere Utrechters. Eten wordt gedeeld, mooie gesprekken worden er gevoerd terwijl je eens met andere mensen aan tafel zit.

UAF Stichting voor Vluchtelingen-Studenten
Stichting voor vluchtelingen die hoger onderwijs hebben gevolgd of dat graag in Nederland zouden willen doen.

Vluchtelingenwerk Midden-Nederland
Vluchtelingenwerk begeleidt mensen vanaf het moment dat ze in het asielzoekerscentrum zitten, tot en met de tijd dat ze hun leven opbouwen in de provincie Utrecht.


terug naar boven