Augeo

Werk vanuit het kind, maar vergeet de ouder niet

Augeo-foto

Ieder kind zou veilig op moeten groeien. Het is één van de rechten zoals die staan beschreven in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Augeo is een stichting die zich inzet voor kinderen die (mogelijk) niet veilig op kunnen groeien. Ik ging langs bij Augeo en vroeg: “Hoe gaan jullie eigenlijk te werk?”

In Utrecht zijn verschillende organisaties actief die zich inzetten voor kinderrechten. Eén van die organisaties is stichting Augeo. Mariëlle Dekker, directeur van Augeo, legt uit: “We zetten ons vooral in voor het veilig opgroeien van kinderen en de aanpak van huiselijk geweld”. Zo traint Augeo mensen die met kinderen werken, om kindermishandeling te herkennen. Sinds een aantal jaar hebben werknemers in de zorg een meldcode. De professionals kunnen verpleegkundigen, huisartsen of ambulancemedewerkers zijn, maar bijvoorbeeld ook leerkrachten, zwembadleraren of pleegouders. Dekker: “Heel veel professionals vinden zichzelf ‘handelingsverlegen’. Ze weten niet wat te doen, hoe ze kindermishandeling moeten herkennen, en als ze het al herkennen, hoe ze dit moeten communiceren”. Vanuit de wetenschap blijkt dat als men een cursus volgt over kindermishandeling, men dit eerder gaat signaleren. Dekker: “Dat zien wij ook in de praktijk”.

Onder de aandacht
Zo’n tien jaar geleden kwam minister Rouvoet met het Actieplan Kindermishandeling, waarna dit onderwerp echt een punt van aandacht werd. En volgens Dekker zijn we er nog lang niet. De trainingen zijn niet verplicht. De mensen die de trainingen volgen, melden zich vrijwillig aan. Toch zou eigenlijk iedereen die met kinderen werkt een dergelijke training moeten volgen. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld gezien in elke klas één mishandeld kind zit. Dekker: “Dat betekent dat een leerkracht in zijn/haar loopbaan meerdere keren het vermoeden zal hebben dat een kind thuis mishandeld wordt.” Met zo’n cursus leert iemand die in het onderwijs werkt dit op te merken.

Rechten van ouders
De rechten van kinderen dus, maar volgens Dekker moeten we ook vooral de rechten van hun ouders niet vergeten. Ouders moeten ondersteuning krijgen om hun kind veilig en gezond op te kunnen laten groeien. Volgens Dekker moet de overheid hierbij zorgen voor een goede infrastructuur om dit mogelijk te maken. Dekker: “Dit kan gaan om opvoedondersteuning, maar ook passende hulp als het misgaat. Dat er vroegtijdig wordt gesignaleerd.” Ouders krijgen namelijk te maken met veel verschillende hulpverleners. En elk van die verleners is weer gericht op een deelprobleem. Dekker: “Vaak hebben deze ouders te maken met financiële problemen of zelf ook trauma’s. Eigenlijk moeten die ouders getraind worden dat ze klaar zijn voor het krijgen van kinderen”. De overheid is dus ook verantwoordelijk.” Dekker: “Als ouders dingen nalaten, is het de taak van de overheid in te springen”.

Daarnaast richt Augeo zich op de stem van kinderen, dat die gehoord worden. Dekker: “Het debat over kinderrechten en kindermishandeling werd met name door volwassenen gevoerd. Hierom heeft Augeo de Jongerentaskforce opgericht”. Augeo traint jongeren hoe zij zich beter kunnen laten zien. Al met al probeert Augeo dus vanuit het perspectief van het kind te werken, maar betrekt ouders ook in het proces.

Dromen
En hoe is Dekker zelf in dit veld terecht gekomen? Jarenlang heeft ze in de jeugdzorg gewerkt. Eerst als therapeut en later als beleidsmedewerker bij de gemeente op het gebied van Jeugd. Dekker: “In al die delen van de keten kwam ik kindermishandeling tegen. Dat heeft mij enorm geïnspireerd en gemotiveerd om iets te doen en op te zetten. Augeo heeft al heel veel professionals bereikt de afgelopen jaren, maar het werk is nog lang niet af. Komende jaren willen ze nog meer kinderen bereiken met hun zorg en steun. Dekker: “Mijn missie is nog lang niet klaar, mijn droom is nog niet vervuld. Daar blijf ik stevig aan werken.”

Foto: Augeo
Tekst: Nynke Oude Vrielink

Kinderrecht Kinderrechten

terug naar boven