Inclusive Works

“We kijken buiten Nederland, om het in Nederland uit te voeren”

Door: Nynke Oude Vrielink

Een inclusieve samenleving, waarbij mensen met een verschillende achtergrond evenveel kansen hebben om eraan deel te nemen. Bijvoorbeeld bij het vinden van een baan. Het is dé ideale samenleving voor Inclusive Works. Maar waar zet deze organisatie zich precies voor in? En hoe proberen ze dat waar te maken? Ik ging op bezoek bij Laura Coello Eertink van Inclusive Works en vroeg haar naar de doelen, kansen en dromen van de stichting.

Hoe kunnen we zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt? Dat mensen met verschillende achtergronden aan het werk kunnen in de sector waarin ze zijn opgeleid? Dat mensen hun talenten optimaal benutten? Allemaal vragen waar Inclusive Works zich mee bezighoudt. Door middel van projecten, onderzoek, trainingen en workshops probeert de organisatie haar steentje bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving. Ik heb een afspraak met Laura Coello Eertink, die Inclusive Works in 2011 heeft opgericht. Eigenlijk betekent inclusie dat je openstaat voor de belangen en behoeftes van allerlei verschillende mensen, zo legt Coello Eertink uit. Maar Inclusive Works zoekt ook naar vormen om groepen bij elkaar te brengen. Coello Eertink: “Dat betekent dat we niet alleen werken met minderheden, maar ook met de meerderheid”.

Effect
En werkt het? Coello Eertink merkt het effect zeker: “Deelnemers vertellen ons dat ze het fijn vinden dat we de verbinding zoeken en creëren”. Zo zagen ze dat na het organiseren van een kinderverhalenwedstrijd, meer auteurs multiculturele kinderboeken gingen schrijven. Coello Eertink: “We kunnen natuurlijk niet zeggen dat dit allemaal is gekomen door ons initiatief, maar ik denk wel dat het thema sinds onze wedstrijd meer is opgepakt door anderen”. Ook merkt Inclusive Works het effect bij jongeren die ze helpen zoeken naar een baan. Coello Eertink: “Soms denken jongeren dat ze gediscrimineerd worden, maar zien ze dat ze meer fouten maken in het Nederlands schrijven dan ze zelf hadden gedacht. Die jongeren helpen we dan om hun Nederlands schrijven te verbeteren”. Zo heeft Inclusive Works in afgelopen jaren dertien stagiaires en vrijwilligers een plek in een organisatie kunnen geven. Coello Eertink: “Daar zijn we heel trots op. We geven hen verantwoordelijkheid en coachen hen om betere professionals te worden”.

Kijk naar het buitenland
Wat doet Inclusive Works anders dan andere organisaties? Coello Eertink: “Toen ik Inclusive Works oprichtte, was er naar mijn idee geen instituut die genoeg gebruikmaakte van de kennis en mogelijkheden in het buitenland.” Er zijn veel organisaties die zich inzetten voor integratie, maar volgens Coello Eertink houden de meesten zich te veel bezig met de Nederlandse context en het Nederlandse beleid. Coello Eertink: “Wij kijken naar interessante praktijken in de hele wereld. Veel meer naar hoe het Europese beleid wordt toegepast in Europa.”

Integratie in plaats van assimilatie
Is er een verschil met Nederland en andere Europese landen? Coello Eertink denkt van wel. De term integratie werd in Nederland vooral gepresenteerd als ‘assimilatie’. Dit is wel aan het veranderen, maar nog niet overal het geval. Coello Eertink: “De Europese Commissie heeft altijd met integratie een ‘wederzijdse aanpassing’ bedoeld. Migranten komen naar Nederland en moeten integreren, maar omgekeerd moet Nederland ook kijken naar hoe zij ervoor kan zorgen dat die mensen kunnen participeren”. Volgens Coello Eertink kijkt men nu meer naar de manieren waarop beide kanten van elkaar kunnen leren. Dat werd altijd al wel gedaan in sommige steden op lokaal niveau, maar wordt nu ook meer toegepast op het nationale niveau. Coello Eertink: “Niet meer alleen ‘jullie moeten jullie moeten’, maar kijken hoe we wederzijds van elkaar kunnen leren”.

Dromen voor de toekomst
En nu? Wat wil Inclusive Works voor de toekomst? Coello Eertink: “Het liefst zouden we onze stichting duurzamer maken. Met een klein team van vaste medewerkers en een fijne flexibele schil van zzp-ers en vrijwilligers”. Inclusive Works hoeft niet per se groot te worden. Over de projecten en de kwaliteit van de producten is Coello Eertink tevreden. Goede ideeën hebben ze genoeg. Coello Eertink: “Een duurzamere stichting zou ervoor zorgen dat wij ons beter kunnen concentreren op de dromen. Om Inclusive Works nog mooier en sterker te maken.”

Inclusie

terug naar boven