Naphegyi Andrea - Coalitie voor Inclusie

Utrechtse politiek wil aandacht voor mensen met beperking

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde Solgu op maandagavond 5 maart een debat: ‘Is Utrecht gewoon voor iedereen?’ Met andere woorden, is Utrecht ook voor mensen met een beperking? Politieke partijen zijn bereid hier aandacht aan te besteden.

Tijdens het debat waren gemeenteraadslidkandidaten van tien partijen aanwezig. Wat zijn hun plannen? Hoe willen zij het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking gaan implementeren? Volgens de aanwezigen tijdens het debat moeten de gemeente en bedrijven hun ogen openen voor diversiteit en inclusie. Er is behoefte aan maatwerk. Niet alleen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, maar op alle levensterreinen.

Tijdens de avond kwamen vijf stellingen aan bod:

1. Toegankelijkheid
De gemeente moet ondernemers financieel stimuleren om de eigen locatie toegankelijk te maken.

2. Zorg/ondersteuning
De onafhankelijke cliëntenondersteuning moet flink worden uitgebreid. Mensen die hulp nodig hebben moeten hiervan gebruik kunnen maken, al vanaf het keukentafelgesprek.

3. Werk
Er moet beleid komen voor mensen met een arbeidsbeperking die niet in het doelgroepregister vallen.

4. Inkomen
Bij armoede en schulden moet de stapeling van zorgkosten worden gecompenseerd bij mensen met een beperking e/o chronische ziekte.

5. Toegankelijkheid
De gemeente moet woningcorporaties verplichten bezoekbaar te (ver-)bouwen.

Het is een leerzame avond geweest. De kandidaten geven het toe dat het elke keer weer een ‘eye opener’ is om over ‘toegankelijkheid’ en ‘inclusieve samenleving’ te praten. Zij willen tijdens de komende periode hier aandacht aan besteden.

Beperking/toegankelijkheid

terug naar boven