"Utrechters die zich belangeloos inzetten voor een nog mooiere stad"

Protestante Diaconie Utrecht - Citypastoraat Domkerk - Katholiek Utrecht

Samen werken aan een mooier Utrecht!

Op vrijdag 10 november 2017 waren ruim 160 mensen aanwezig bij de 14e uitreiking van de Mantel van Sint Maarten in de Domkerk. Wethouder Kees Diepeveen reikte 4 prijzen uit aan organisaties en personen die een bijzondere bijdrage leveren aan de Utrechtse samenleving.

Er was een levendige uitwisseling op een markt. Achttien vrijwilligersinitiatieven presenteerden zich aan elkaar en belangstellend publiek. Gerard Drosterij, docent filosofie en ethiek op de Fontys Hogeschool, hield een presentatie over ‘houvast in de participatiesamenleving’. Met prikkelende vragen werd de interactie met het publiek gevonden.

Medeorganisator Dirk van den Hoven van de Protestantse Diaconie Utrecht spreekt van een geslaagd evenement. “Ontmoeting, uitwisseling en netwerken waren de belangrijkste ingrediënten. Het is natuurlijk mooi dat er dit jaar een prijzenbedrag van in totaal €2.750 te verdelen was. Maar we wilden nadrukkelijk alle deelnemers vandaag in het zonnetje te zetten. Zij zijn allemaal winnaars. Ze staan voor al die Utrechters die zich belangeloos inzetten voor een nog mooiere stad.”

wethouder kees diepeveen en arnold en dien bij mantel van sint maarten[1]  mantel van sint maarten en netwerk serve the city[1] infomarkt mantel van sint maarten weggeefwinkel[1]

René en Klassie Kil uit Rivierenwijk kregen € 1.000 euro overhandigd. Zij stimuleren contacten tussen verschillende groepen in de wijk. Ze organiseren onder andere bijlessen, Iftarmaaltijden en geschiedenislessen over Utrecht. Onopvallend, bescheiden en op de achtergrond maar samen een sterk cement in de Rivierenwijk.

De Opleiding ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting won de prijs van € 1.000 in de categorie organisaties. De ervaringsdeskundigen hebben door hun eigen verleden een voorsprong op de hulpverleners. Dit is een belangrijke ontwikkeling in het bestrijden van armoede. De jury sprak ook de waardering uit voor de zeer gemotiveerde docenten die veel eigen tijd in deze opleiding steken.

De aanmoedigingsprijs van € 500 ging naar Netwerk Serve The City Utrecht, een organisatie die jongeren met succes stimuleert om zich actief in te zetten voor de medemens. Ontmoetingen tussen verschillende (groepen) mensen leidt tot wederzijds begrip en waardevolle verbondenheid.

Tot slot mocht het aanwezige publiek een stem uitbrengen op één van de deelnemende initiatieven. U-2B Heard kreeg 20% van de stemmen. Deze werkgroep vóór en dóór (kwetsbare) jongeren in Utrecht is de trotse winnaar van de publieksprijs.

Meer informatie?
De organisatie van dit evenement was in handen van de Protestante Diaconie Utrecht, Citypastoraat Domkerk en Katholiek Utrecht.

www.mantelvansintmaarten.nl of d.van.den.hoven@protestant-utrecht.nl

Armoede Inclusie Samenleving

terug naar boven