"Utrecht kent veel mensen en groepen die zich inzetten voor anderen"

Citypastoraat Domkerk - Protestantse Diaconie Utrecht - Katholiek Utrecht

Jan van Zanen reikt Mantel van Sint Maarten uit

Drukwerk groot

Op vrijdag 10 november wordt het evenement De Mantel van Sint Maarten gehouden in de Domkerk. Burgemeester Jan van Zanen zal dan drie prijzen uitreiken aan vrijwilligers die veel goed werk doen voor hun stadgenoten. Dr. Laurens de Graaf van de Hogeschool Utrecht houdt een toespraak over de participatiesamenleving. Ook komt er een infomarkt waar organisaties en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten.

Onopvallend

“We willen met het evenement bijdragen aan een Utrechtse samenleving waarin zorgverleners elkaar kennen en effectiever samenwerken”, vertelt medeorganisator Dirk van den Hoven van de Protestantse Diaconie Utrecht. “De stad Utrecht kent veel mensen en groepen die zich inzetten voor anderen. Sommigen doen dat op verrassende wijze.

Eigenzinnig en opvallend. Of juist onopvallend, maar trouw en zonder er iets voor terug te willen. Ieder op zijn eigen manier, maar allemaal in het belang van de samenleving in Utrecht. Een aantal van hen is genomineerd voor de Mantel van Sint Maarten.”

Drie prijzen

Tijdens het evenement overhandigt burgemeester Jan van Zanen drie stimuleringsprijzen aan stadgenoten. Een prijs van € 1.000 gaat naar een vrijwilliger die – alleen of in een groepje – iets groots betekent voor de samenleving. Daarnaast wordt er € 1.000 gegeven aan één van de genomineerde organisaties. En tenslotte is er een winnaar van de publieksprijs van €500, die door de aanwezigen wordt gekozen.

Houvast

Vrijwilligers zijn een grote kracht in onze samenleving, zegt ook dr. Laurens de Graaf, lector Organiseren van verandering in het Publieke Domein aan de Hogeschool Utrecht. In zijn presentatie ‘Houvast in de participatiesamenleving?!’ zal hij dat toelichten. “Soms werken de politiek en de overheid te stroef samen met vrijwilligers, aldus De Graaf. “Niet zelden schudden dan burgers met eigen initiatieven de boel weer op. Wanneer lukt dat wel en wanneer niet? Daar ga ik wat over zeggen vanuit mijn vakgebied.”

Iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Kort
Voor wie:          Iedereen
Wanneer:          Vrijdag 10 november 2017
Tijd:                 16.00 tot 18.30 uur
Plaats:              Domkerk
Meer:               www.mantelvansintmaarten.nl

De Mantel van Sint Maarten wordt jaarlijks uitgereikt aan personen en/of organisaties op het gebied van zorg, welzijn en kerkelijk-diaconale inzet. Doel is: bevorderen van de samenwerking tussen vrijwilligers en de formele hulpverlening. Ook willen de organisatoren het diaconale werk van Utrechtse kerken beter zichtbaar maken.

Organisatie: Citypastoraat Domkerk, Protestantse Diaconie Utrecht en Katholiek Utrecht.

Agenda Samenleving

terug naar boven